Təlxək

Təlxək

Gözlənilməyən hadisələr və təsirləri göstərir, bu vəziyyətdə ə...

-Ardını Oxu...

Sehrbaz

Sehrbaz

Ustalıq, siyasət, adamın özünə güvənməsi, risklər, müvəffəqiyy...

-Ardını Oxu...

Başrahibə

Başrahibə

Gizliliklərin yavaş yavaş ortaya çıxarılması, kəhanət, mistik ...

-Ardını Oxu...

İmperatriça

İmperatriça

Səmərə, bolluq, maddi zövq, rahatlıq, pis mövqedə lüks və isra...

-Ardını Oxu...

İmperator

İmperator

İradə gücü ilə özünü idarə, cinsi gücü istiqamətləndirə bilmə...

-Ardını Oxu...

Kahin

Kahin

Bir növ əsarət, evlilik birləşməsi. İctimai ənənələrdən həddin...

-Ardını Oxu...

Aşiqlər

Aşiqlər

Eşq, evlilik seçimi. Romantikliyin müvəffəqiyyətlə nəticələnmə...

-Ardını Oxu...

Döyüş Arabası

Döyüş Arabası

Sənətlə əlaqəli mövzularda müvəffəqiyyət. Kömək, tədbir və müb...

-Ardını Oxu...

Qüvvət

Qüvvət

Özünü intizama soxmaq, qüvvət və dözmə gücü. Enerji, mənəvi gü...

-Ardını Oxu...

Abid

Abid

Ustalıq və bəsirət. Düşüncə və planlama ilə irəliləmə, kənar a...

-Ardını Oxu...

Tale Çarxı

Tale Çarxı

Müvəffəqiyyət və xoşbəxtlik, yaxşı şans. Hadisələrin yeni bir ...

-Ardını Oxu...

Ədalət

Ədalət

Ədalət, balanslı qərar və bərabərlik. Düzgünlük və dürüstlük. ...

-Ardını Oxu...

Asılmış Adam

Asılmış Adam

Ruhi səbrin gətirdiyi hüzur. Hikmət, hiss və kəhanət gücü. Həy...

-Ardını Oxu...

Ölüm

Ölüm

Ölüm, dəyişmə son. Yox olma və şəkil dəyişdirmə. Dağıtma və ud...

-Ardını Oxu...

Sükunət

Sükunət

Ölçülülük, qənaət, uyğunlaşma, tutumluluq və iradə. Əməkdaşlıq...

-Ardını Oxu...

Şeytan

Şeytan

Fəlakət, şiddət, maddənin mənəviyyatdan üstün olması. Duyğular...

-Ardını Oxu...

Qüllə

Qüllə

Anlaşılmazlıqlar və gözlənilməyən fəlakətlər. Səfalət, kədər, ...

-Ardını Oxu...

Ulduz

Ulduz

Ümidin və müsbət xəyalların, gələcəyə doğru ehtimallar içində ...

-Ardını Oxu...

Ay

Ay

Gizli düşmənçilik və aldanma, səhvlər. Təhlükələr, qərarsızlıq...

-Ardını Oxu...

Günəş

Günəş

Maddi xoşbəxtlik, məmnuniyyət. Yaxşı bir evlilik və səadət. Ye...

-Ardını Oxu...

Məhşər

Məhşər

Qərar vermə, tamamlama. Şöhrət və müvəffəqiyyət qazanmanın ver...

-Ardını Oxu...

Dünya

Dünya

Mütləq müvəffəqiyyət, səfər və köç. Yer dəyişikliyi və bitiş. ...

-Ardını Oxu...

Tuz Əsa

Tuz Əsa

Yeni məsuliyyətlər, sənət ilhamı, yaradılış, başlanğıc, tale, ...

-Ardını Oxu...

Əsa 2

Əsa 2

Qayda, anlayış üçün cəsarət. İntellektuallıq, nüfuz və müvəffə...

-Ardını Oxu...

Əsa 3

Əsa 3

Praktik məlumat. Güc və azadlıq. Ticarət. Güclü bir inanc, ilh...

-Ardını Oxu...

Əsa 4

Əsa 4

Romantizm, uyğunlaşma, ictimailik. Sülh və istirahət etmə. Müv...

-Ardını Oxu...

Əsa 5

Əsa 5

Təmin olmayan arzular. Anlaşılmazlıq. Maneələrin aşılması və e...

-Ardını Oxu...

Əsa 6

Əsa 6

Yaxşı xəbərlər, fəth, arzuların ortaya çıxması. Edilən bütün s...

-Ardını Oxu...

Əsa 7

Əsa 7

Müvəffəqiyyət, üstünlük və zəfər. Peşədə bir atılım. Rəqibləri...

-Ardını Oxu...

Əsa 8

Əsa 8

Fəaliyyət, ani hərəkət. Sürət və inkişaf. Hədəfə doğru yaxınla...

-Ardını Oxu...

Əsa 9

Əsa 9

Gizli düşmənlər. İntizam və əmrlər. İstək kartı. Təkliflər, ba...

-Ardını Oxu...

Əsa 10

Əsa 10

Güc istifadə etmə ehtimalı, eqonun bitməsi, problemlərin həlli...

-Ardını Oxu...

Əsa Xidmətçi

Əsa Xidmətçi

Yaxşı xəbər gətirən bir qadın və ya kişi. Maliyyə, şərəf gətir...

-Ardını Oxu...

Əsa Cəngavər

Əsa Cəngavər

Bir səfər, uçuş, bilinməyən gediş, yer dəyişmə, qumral gənc bi...

-Ardını Oxu...

Əsa Kraliçası

Əsa Kraliçası

Anlayışlı və sevgi dolu qumral bir qadın. İçdən və comərd biri...

-Ardını Oxu...

Əsa Kralı

Əsa Kralı

Dostluq, simpatiya, təhsil, centlmen bir adam, bir evlilik, at...

-Ardını Oxu...

Ürək Tuz

Ürək Tuz

Hər sahədə bolluq və bərəkət, Sevinc, coşğu, eşq və məhsuldarl...

-Ardını Oxu...

Ürək 2

Ürək 2

Eşq, romantizm və dostluq. Ehtiras. Mənəvi istiqamətdə birləşm...

-Ardını Oxu...

Ürək 3

Ürək 3

Hər hansı bir şeyin xoşbəxtliklə sona çatması. Şən və məhsulda...

-Ardını Oxu...

Ürək 4

Ürək 4

Kədər, ətraf mühitdən qeyri məmnunluq, bezginlik. Yeni atılıml...

-Ardını Oxu...

Ürək 5

Ürək 5

Xəyal qırıqlığı verən bir miras. Böyük bir maddi itki. Çox sıx...

-Ardını Oxu...

Ürək 6

Ürək 6

Keçmişə və xatirələrə qayıdış. Romantik xatirələr. Yeni əlaqəl...

-Ardını Oxu...

Ürək 7

Ürək 7

Xəyali görüntülər. Hiss gücü. Boşa gedən səylər. Hələ bir nəti...

-Ardını Oxu...

Ürək 8

Ürək 8

Bütün çətinliyinə baxmayaraq bilərək və istəyərək bir şeylə vi...

-Ardını Oxu...

Ürək 9

Ürək 9

Maddi qazanc. Təhlükəsizlik və Güvən. Gələcəyin etibarlı olmas...

-Ardını Oxu...

Ürək 10

Ürək 10

Xoşbəxt bir ailə həyatı. Niyyətlidən şikayət edən biri. Niyyət...

-Ardını Oxu...

Ürək Xidmətçi

Ürək Xidmətçi

Qəhvərəngi gözlü, qumral, bir kişi və ya qız. Niyyətliyə köməy...

-Ardını Oxu...

Ürək Cəngavər

Ürək Cəngavər

Qumral gənc bir adam. Nəticə və ortaya çıxma. Dəyişmə və yer. ...

-Ardını Oxu...

Ürək Kraliçası

Ürək Kraliçası

Qəhvərəngi saçlı bir qadın. Kömək edən biri. Müvəffəqiyyət, eş...

-Ardını Oxu...

Ürək Kralı

Ürək Kralı

Qəhvərəngi saçlı, məsuliyyəti olan güclü bir kişi. Tacir ya da...

-Ardını Oxu...

Qılınc Tuz

Qılınc Tuz

Hər mövzuda üstün bir müvəffəqiyyət, tam dəyişmə. Bir ölüm. Hə...

-Ardını Oxu...

Qılınc 2

Qılınc 2

Fırıldaqçılıq. Problemlər. Ailə içi mübahisələrdə aydınlıq və ...

-Ardını Oxu...

Qılınc 3

Qılınc 3

Ziddiyyət, bölünmə və ayrılıq. Gözyaşı və kədər. Gecikmələr. N...

-Ardını Oxu...

Qılınc 4

Qılınc 4

Bir istək və geri çəkilmə. Təklik, yalnızlıq və ya sürgün. Dün...

-Ardını Oxu...

Qılınc 5

Qılınc 5

Niyyət edənə istiqamətli, bir təhdid və ya təhlükə. Rüsvayçılı...

-Ardını Oxu...

Qılınc 6

Qılınc 6

Su üzərində bir səfər. Niyyətlinin özü yerinə bir nümayəndə gö...

-Ardını Oxu...

Qılınc 7

Qılınc 7

Ümid və istəklər. Bir müvəffəqiyyətsizlik ehtimalı. Niyyətli, ...

-Ardını Oxu...

Qılınc 8

Qılınc 8

Qərarsızlıq. Pis xəbərlər, əsarət. Böhran və enerji itkisi. Qa...

-Ardını Oxu...

Qılınc 9

Qılınc 9

Ölüm. Müvəffəqiyyətsizlik, səfillik və qərar verməkdə qabiliyy...

-Ardını Oxu...

Qılınc 10

Qılınc 10

Əzab, qəm və kədər. Gözyaşları. Qüvvət yoluyla gələn bir fəlak...

-Ardını Oxu...

Qılınc Xidmətçisi

Qılınc Xidmətçisi

Əsmər, tünd rəng gözlü bir oğlan və ya qız. Hərəkətlilik və oy...

-Ardını Oxu...

Qılınc Cəngavəri

Qılınc Cəngavəri

Ustalıq, cəsarət, qabiliyyət, müdafiə etmə. Niyyətlinin həyatı...

-Ardını Oxu...

Qılınc Kraliçası

Qılınc Kraliçası

Əsmər, tünd rəng gözlü bir qadın. Zəif, nəzakətli, mülayim və ...

-Ardını Oxu...

Qılınc Kralı

Qılınc Kralı

Əsmər, tünd rəng gözlü güclü bir kişi. Avtoritar, əsgərlik və ...

-Ardını Oxu...

Tilsim Tuz

Tilsim Tuz

Mükəmməl bir qazanc. Xoşbəxtlik, rifah və zənginlik. Arzulara ...

-Ardını Oxu...

Tılsım 2

Tılsım 2

Dəyişmələrə uyğun gələ bilmə. Yeni proyektlərin tətbiq olunmas...

-Ardını Oxu...

Tılsım 3

Tılsım 3

İş sahəsində ustalıq və qabiliyyət. Şöhrət və qürur. Yaxşı niy...

-Ardını Oxu...

Tılsım 4

Tılsım 4

Bir hədiyyə və ya miras. Mal təhlükəsizliyi. Maddi şeylərə bağ...

-Ardını Oxu...

Tılsım 5

Tılsım 5

Yoxsulluq, aldanma. Mənəvi gücsüzlük, təklik. Arvad, ər və aşn...

-Ardını Oxu...

Tılsım 6

Tılsım 6

Bir hədiyyə. Şəfqət, comərdlik və insan sevgisi. Başqası ilə p...

-Ardını Oxu...

Tılsım 7

Tılsım 7

Pul, iş, borc vermə. İş və əmək nəticəsində böyümə. Döyüş və m...

-Ardını Oxu...

Tılsım 8

Tılsım 8

Şagirdlik, məmurluq əmri. Peşə və işdə ustalıq. Bir gecikmə eh...

-Ardını Oxu...

Tılsım 9

Tılsım 9

Tamamlama və müvəffəqiyyət. Həyatın yaxşı istiqamətlərindən mə...

-Ardını Oxu...

Tılsım10

Tılsım10

Zəngin və aristokrat bir ailə ilə fikir qarşıdurması. Ailə pro...

-Ardını Oxu...

Tilsim Xidmətçi

Tilsim Xidmətçi

Əsmər xəyalpərəst bir gənc. Şagird və ya müəllim. Bir xəbərçi....

-Ardını Oxu...

Tilsim Cəngavər

Tilsim Cəngavər

Əsmər, tünd gözlü gənc bir kişi. Yaraşıqlı, məsuliyyət duyğusu...

-Ardını Oxu...

Tilsim Kraliçası

Tilsim Kraliçası

Qara saçlı və gözlü ağıllı, romantik bir qadın. Zənginlik və g...

-Ardını Oxu...

Tilsim Kral

Tilsim Kral

Riyaziyyat qabiliyyəti. Bir sənaye quruluşu başçısı. Qara saçl...

-Ardını Oxu...

Rambler's Top100
X

Saytımız xoşuna gəlir?

Dəstəyini Göstər. FANımız ol!