Pifaqor Sistemi

Qədim Yunanlar da Numerologiyanı inkişaf etdirən sivilizasiyalardan biridir. Həndəsə ilə maraqlanan riyaziyyatçı Pifaqor özündən sonra adıyla xatırlanan bir məktəb buraxmışdır. Filosoflardan ibarət bu məktəb həyat araşdırmalarını rəqəmlərə qədər sadələşdirmiş və özündən əvvəlki bütün yaxın şərq numerologiya mirasını fərqli bir şərhlə təqdim etmişdir. Pifaqorun düşüncəsinə görə ədədlər formaların və fikirlərin idarəçisi olub, dünya da ədədlərin gücü üzərində qurulmuşdur. Görüldüyü kimi kainatın hər hadisəsində ədədlərin izi və təsiri vardır. Kainat bir tale rəhbərliyidir və içində ədəd olmadan ifadə edilməsi qeyri-mümkündür. Həyatımızda bəzi ədədlərin bizə güc verdiyini, bəzi ədədlərin tərsliklər gətirdiyini görməkdəyik. Bu səbəblə planetlərə aid olduqları deyilən ədədlər tale bilməcəsində rol oynarlar və planetin xarakteriylə əlaqədar bir gələcək şərhi təqdim edərlər.

Pifaqor Sistemi "Vahid sistem"dir, yəni 1dən 9a qədər rəqəmlərdən meydana gəlməkdədir. Sələfi olan Kəldani Sistemi və Kabbala sistemi isə "İkiqat dəyər sistemi" olaraq adlandırılmaqdadır. Bu sistemdə ikirəqəmli ədədlər də iştirak etməkdədir. Kəldani sistemində ədədlər 1dən 52ə qədər sıralanmaqda olub bilinən numerologiya sistemlərinin ən qədimidir. Nisbətən daha gənc olan Kabbala sistemində ədədlər 1dən 22ə qədərdir və Ibrani əlifbasının hər hərfi eyni zamanda bir ədədi dəyər daşımaqdadır. Ən gənc numerologiya sistemi isə İslam Əbcəd hesabıdır.

Rambler's Top100
X

Saytımız xoşuna gəlir?

Dəstəyini Göstər. FANımız ol!