Kəldani Numerolojik Sistemi

Kəldani yaxud "Mistik Numerologiya" iki numerologiya sisteminin ən qədim olanıdır. Kəldani numerologiyası daha dəqiq olmasına baxmayaraq, o daha az məşhurdur. Bunun səbəbi bu numerologik sistemi öyrənməyin nisbətən çətin olması və əlifba işarələrinin digər sistemə görə sistematik olmamasıdır. Ad Kəldani sisteminə görə analiz edildiyində adamın xarakterinə işlənmiş metafizik tale şərhlərini də ortaya çıxarır. Kəldani numerologiyası səhnə arxasında gizli gücləri və ya görünməz telləri ortaya qoyar.

Kəldani Numerolojik metodu sizin ən çox istifadə etdiyiniz adınıza əhəmiyyət verir. Addan sonra doğulduğunuz ayın günü sıradakı ən əhəmiyyətli faktordur. Kəldani Numerologiyası çox qədim və dəqiqdir. Ən az 6000 il əvvəl Babilin cənubunda yaşamış Kəldanilər və ya Xaldeyalılar bu mövzuda mütəxəssisləşmişdilər.

Okkult elmlər üzərində davamlı və çalışqan işləri nəticəsində Kəldanilər astronomiya, riyaziyyat və digər elmlərə, xüsusilə Numerologiya və Astrologiyaya xidmət etdilər. Kəldanilər metafizik sənətlərdə o qədər irəli vəziyyətə gəldilər ki, onların adı Numerologiya və Astrologiyayla sinonim oldu.

Kəldani Numerolojik sistemi adınızı və doğum tarixinizi birlikdə ələ alar. Bu sistem sizə doğum anında verilən adı deyil sizin ən çox bilinən adınıza əhəmiyyət verməkdədir (Pifaqor sistemi yalnız doğum adını nəzərə alır) Kəldani sistemində rəqəmlər 1dən 8ə qədərdir, bu istiqamətiylə də Kəldani hesablama sistemi Pifaqor sistemindən ayrılmaqdadır. Kəldani sistemində 9 rəqəminə ekvivalent heç bir hərf ayrılmamışdır. Bunun səbəbi Kəldanilərin inanışında 9un xüsusi, müqəddəs, ilahi rəqəm olması və digərlərindən ayrı tutulması lazım gəldiyidir. Lakin əgər adınızın analizində cəm 9a bərabər olarsa bu zaman 9 diqqətə alınır

Kəldani numerolojik sistemində rəqəmlərin mənasını bilmək kafi deyil. "Mürəkkəb" və ya "İkiqat" ədədlərin də mənasının bilinməsi zəruridir. Kəldani numerolojik rəqəmi sadəcə adamın adının fiziki xüsusiyyətlərini açıqlayarkən İkiqat numerolojik ədəd adı idarə edən daha dərin, metafiziki, gizli təsirləri olan gücləri xarakterizə etməkdədir.

Adınızın fiziki (rəqəm) və metafiziki (mürəkkəb ədəd) istiqamətləri təyin olunduğunda, sıradakı əhəmiyyətli addım doğum tarixinizdir. Sizin doğum tarixiniz deyildiyində bu doğulduğunuz Ayın gününü işarə edər ki, özünün də okkult simvolik dəyəri və əhəmiyyəti vardır. Sizin doğum tarixiniz çox əhəmiyyətlidir, çünki o dəyişməzdir və həmişə şimalı göstərən kompas kimi sabit yola işarə edər. Adam həyatında övladlığa götürmə, evlilik və başqa vəziyyətlərdə ad dəyişikliyinə uğraya bilər, lakin doğum tarixi dəyişməz olaraq qalacaqdır.

Rambler's Top100
X

Saytımız xoşuna gəlir?

Dəstəyini Göstər. FANımız ol!