İlan - Chicchan


Xarakter - Qərarlı, radikal, güclü və xarizmatik. Digərlərinə dərindən təsir edən duyğuları və gücləri vardır.

Xüsusiyyətlər -

Mayalara görə ilan günündə doğulanlar çox yüksək bir ruhani potensial daşıyarlar və asanlıqla bir kahin və ya ruhi şəfaçı ola bilərlər. İlan bürcünü düşündüyümüzdə Hinduizm və Yoqada bəhs edilən Kundalini ilə bərabər tuta biləcəyimiz kimi, Tibb və əczaçılıqda istifadə edilən cüt ilanlı simvol rahatlıqla ağılımıza gələ bilər. Onların o biri aləm ilə olan əlaqələri çox güclüdür və sehrli gücləri olduqları deyilməkdədir. Bu onlara eyni zamanda çox gizli bir müdriklik təqdim edər. Sahib olduqları bu müdriklik ziddliklərin kənarındadır, nə yaxşıdır nə də pis. Yenə də İlan insanın qarşılaşdığı bir çətinlik vardır. O da bu gücdən doğru istifadə etmək ilə əlaqədardır. Hindi müəllimlər Kundalininin həm qurucu həm də dağıdıcı xüsusiyyətləri ola biləcəyini xüsusilə qeyd edərlər. İlanın hirsi çox yüksəkdir və kədəri də sərhəd tanımaz. Sahib olduqları enerji eyni zamanda cinsilik ilə də əlaqədardır və buna görə arzularının köləsi olma riski də daşıyarlar. İlan bürcündə doğulanların mütləq əldə etməyi lazım olan şey bu iç qüvvələr üzərində idarə sahibi olmaqdır. Bunu təmin etmənin ən uyğun yolu şəfqət duyğusu üzərində sıxlaşmaq və başqaları üçün duyulan şəfqət duyğusunu inkişaf etdirməkdir. Hərəkət və zamanın yaradılışı. Bədənsəl və dramatik, bu bürc sıx instinktiv müdriklik ehtiva edər, və Dünya ilə Səmavi əməllər arasında əlaqə yaradar. İlan bürcündə doğulanlar hər vaxt fərqinə varılar, amma ümumiyyətlə onlar haqqında az şey bilinər. Liderlik təbii olaraq gəlir. Fiziki və zehni olaraq güclüdürlər və stress dolu şərtlərdə digər xeyli çox insana görə daha yaxşı dözərlər. Ümumiyyətlə özlərini kafi olaraq bəsləməyi bacara bilməzlər. Bu onlar üçün məşhur bir zəiflikdir. Digərlərinə səmimi xidmət yoluyla İlanlar ürəklərini açar və genişlədərlər. İlanlar nüfuzu və həqiqəti düzəldər və bu tez və qəti bir şəkildə ədaləti gətirər. İlanlar çox uyğundur, hətta bir küncdə tutulana qədər axıcıdırlar. Küncə sıxışdıqlarında isə partlayarlar. İlanların ən pis xasiyyətləri küsəyən, təzyiqçi və hətta dağıdıcı davranışları özlərini olduğu qədər digərlərini də zəhərləyər.

Rambler's Top100
X

Saytımız xoşuna gəlir?

Dəstəyini Göstər. FANımız ol!